top of page
Azrieli Towers

התחדשות עירונית

ההתחדשות העירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי) היא תחום הליבה של משרדנו.

 

משרדנו, שהינו בין המשרדים הראשונים שהחלו לפעול בתחום בישראל, הינו מוקד ידע אדיר לפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, ובקיא בכל השלבים והפעולות הנדרשות בעסקאות מורכבות אלו.

במהלך השנים האחרונות ייצגנו וליווינו מעל 80 פרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, המצויים כיום בשלבים שונים וחלקם כבר הושלמו ואוכלסו.

בעלי דירות ונציגויות בתים משותפים:

משרדנו מייצג ומלווה בעלי דירות ונציגויות בתים משותפים בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, תוך הבנה עמוקה לצרכים הייחודיים של בעלי הדירות. 
הליווי המשפטי הינו מקיף וצמוד, החל משלב ההחלטה העקרונית על ביצוע הפרויקט, דרך ניתוח ובחירת ההצעות מטעם חברות הבנייה, ניהול המשא ועריכת ההסכם, ועד לסיום הבניה בפועל.

משרדנו נותן דגש להשאת התמורות עבור בעלי הדירות וכן לעמדת מירב הביטחונות הנדרשים להבטחת ביצוע הפרויקט עד השלמתו. 
חשוב לציין כי שכר הטרחה של בא-כוח בעלי הדירות משולם במלואו על-ידי היזם שייבחר ולא על ידי בעלי הדירות.
אנו מאמינים במצוינות משפטית, יעילות, הוגנות, שקיפות מלאה, סובלנות והתמדה, זאת בנוסף לניסיון מקצועי מצטבר ומוכח משנים עברו.

יזמים וקבלנים:

משרדנו מייצג ומלווה יזמים וקבלנים בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי בכל רחבי הארץ. 
במסגרת זו מלווה משרדנו את לקוחותיו בכל שלביו המורכבים של פרויקט תמ"א 38 ופינוי בינוי, לרבות: ניתוח המצב המשפטי של הבניינים, ניהול המו"מ ועריכת ההסכם מול בעלי הדירות - נציגות הבית המשותף, רישום הזכויות בלשכות רישום המקרקעין, רישום תת חלקה נפרדת לצורך הליווי הבנקאי, טיפול מול רשויות מיסוי מקרקעין ועדות התכנון ומחלקות ההנדסה, עבודה מול הבנקים לצורך עריכת הסכמי ליווי בנקאי וסיוע בהוצאת ערבויות חוק מכר, מכירת הדירות החדשות ותיקון צו רישום הבית המשותף בתום הפרויקט. משרדנו בקיא מאד ובעל ניסיון בביצוע כל הפעולות הנדרשות עד להשלמת הפרויקט.

bottom of page